Hallituksen ilmastovouhotus vie meidät konkurssiin

Maanantai 10.10.2022 klo 11.39 - Kaisa Juuso

Mitä tapahtuu Suomen maatalouksille, yrityksille ja vientiteollisuudelle, jos sähkön hintaa ei saada alas ja tasaiseksi. Tuulivoima ei pelasta meitä vaan ainoastaan pahentaa tilannetta. Ruotsi ja Norja voittaa meidät sata - nolla sillä etenkin maiden pohjoisosissa sähkön hinta on koko ajan halvempaa kuin Suomessa. Mitä tapahtuu, kun kansalaisilla ei ole varaa maksaa sähkölaskujaan ensi talvena. Tuleeko suurtyöttömyys ja uusi muuttoliike maalta kaupungin betoniloukkuihin ja henkilökohtaisia konkursseja. Uusi 90 - luvun lama.

Suomessa on vain yksi sähkön hinta-alue. Ruotsissa ja Norjassa valtion alue on jaettu useaan alueeseen. Ruotsin ja Norjan pohjoisosissa sähkö on halvempaa kuin etelässä. Näin koska sähköenergiaa tuotetaan enemmän pohjoisessa kuin etelässä.

Kysyin kirjallisella kysymyksellä ministeri Lintilältä muutama viikko sitten, minkä vuoksi Suomessa on vain yksi sähkön hinta-alue, kun niitä Ruotsissa ja Norjassa on useita. Kysyin, aikooko hallitus Suomen pohjoisosiin painottuvan sähköntuotannon voimakkaan lisärakentamisen yhteydessä ottaa käyttöön sähkömarkkinoiden tukkuhinta-alueet ja miten hallitus aikoo ottaa huomioon ja varmistaa sen, että alueilla, missä voimalaitosrakentamisen ja sähköntuotannon ympäristölleen aiheuttamat haitat ovat suurimmat, myös sähkön kuluttajahinta olisi edullisempi? 

Ministeri Lintilä vastasi, että koska Suomessa on niin hyvät siirtoyhteydet ei hinta-alueita tarvita ja ehdotti, että kunnat voisivat tuulivoimaloiden kiinteistöveroilla kompensoida asukkaidensa korkeita sähkölaskuja. Tämä lienee vasta esimakua siitä, mitä kaikkea tuulivoimakuntien odotetaan jatkossa kiinteistöveroilla tekevän.

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid on laskenut, että se joutuu investoimaan siirtoverkkoon 3 mrd euroa seuraavan 10 vuoden aikana, jotta sähkön siirto Pohjoisesta Etelään onnistuu täysimääräisesti. On selvää, että tällaiset kantaverkkoinvestoinnit tulevat nostamaan sähkön siirtohintaa kuluttajille entisestään.

Sähkön hinnan jyrkät heilahtelut tulevat jatkumaan tuulivoiman lisärakentamisen vuoksi ja samoin siirtohinta tulee nousemaan kantaverkkoon tehtävien investointien vuoksi. Yltiöpäinen ilmastovouhotus vie meidät konkurssiin, mutta hallitus on tehnyt selväksi, että se ei missään tilanteessa (!) tule perääntymään hiilineutraalisuustavoitteestaan. Siis tapahtui mitä tapahtui. En voi ymmärtää tällaista typeryyttä. Asioiden tärkeysjärjestys on hallitukseltamme täysin hukassa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Tuulivoima, hiilineutraalisuus, ilmasto, ilmastopolitiikka, hallitus

Lasten etu tulee ensin

Keskiviikko 29.3.2017 - Kaisa Juuso

Torniossa on perussuomalaisten aloitteesta vuodesta 2014 myönnetty koulukuljetus molempien vanhempien osoitteesta silloin kun molemmat vanhemmat asuvat Tornion kaupungin alueella. Viime syyskuussa koulutuslautakunta on päättänyt lakkauttaa tämän ensi syksystä alkaen sillä perusteella, että sen toteuttaminen työllistää kouluvirastoa kohtuuttoman paljon eikä järjestelyä ole pidetty selkeänä.

Perussuomalaiset ovat helmikuun valtuustossa tehneet asiasta uuden valtuustoaloitteen jossa esitämme, että siihen laaditaan selkeät säännöt ja, että kuljetusta jatketaan ensi syksynä. Aloite sai kannatusta demareilta, vasemmistolta ja vihreiltä.

Koulutuslautakunta on käsitellyt aloitteen 15.3 ja antanut kaupunginhallitukselle sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkronan esityksestä lausunnon jossa se toteaa, että kunnalla on sille perusopetuslain mukaan kuuluvan harkintavallan nojalla oikeus päättää myöntämisessä noudatettavista periaatteista.  Koulutuslautakunta ei kuitenkaan lausunnossaan ottanut kantaa siihen jatketaanko erolasten koulukuljetuksia ja minulle on kerrottu että aloitteemme sen vuoksi käsitellään uudestaan koulutuslautakunnan 6 huhtikuuta pidettävässä kokouksessa.

Mielestämme erotilanteessa tulisi asiat aina ratkaista lapsen näkökulmasta ja turvata lapsen mahdollisuus ja oikeus ylläpitää läheistä suhdetta molempiin vanhempiinsa. Nykypäivänä on tavallista, että lapset asuvat vanhempiensa luona vuoroviikoin. Koulukuljetuksen epääminen toisen vanhemman luota hankaloittaa kohtuuttomasti lapsen asumista vuorotellen molempien vanhempiensa luona eikä ole lapsen edun mukaista.

Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa on sovittu lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta, jonka lähtökohtana on perheiden monimuotoisuus ja lapsen edun edistäminen. Ohjelmassa mainitaan erikseen, että erotilanteissa turvataan lapsen etu ja oikeus sekä isään, että äitiin (s.21).

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lasta koskevissa päätöksissä on aina ensisijaisesti harkittava lapsen etu ja oikeus molempiin vanhempiinsa. Vanhempien oikeuksia ja velvollisuuksia lapsen kasvatuksessa on kunnioitettava ja heitä on lapsenkasvatuksessa tuettava.

Lapsen vieroittaminen toisesta vanhemmastaan on vakava asia joka voi johtaa moniin ongelmiin sekä lapsen itsensä, että vanhempien elämässä. Koulukuljetuksen epääminen toisen vanhemman luota sotii sekä nykyistä hallitusohjelmaa, että YK:n lapsen oikeuksien sopimusta vastaan.

Vetoan Tornion koulutuslautakunnan jäseniin ja toivon asiassa myönteistä, lasten edun mukaista päätöstä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Koulukuljetus, lapsi, hallitusohselma, lasten oikeus, erolapsi

Hallituksen uskottavuus on mennyt

Keskiviikko 13.3.2013 - Kaisa Juuso

Suomen hallitukselta on pallo hukassa. Pöydällä ovat Sote-uudistus, kuntalain uudistus ja valtionosuusjärjestelmän uudistus joita nyt epätoivoisesti yritetään vielä tällä hallituskaudella runnoa läpi. Uutta kautta ei tälle hallitukselle ole tulossa - hyvä jos pysyy kasassa edes jouluun asti.

Kuntia muka kuullaan ja lausuntoja pyydetään mutta kyllä tämä on jo ymmärretty silmänlumeeksi ainakin täällä Lapissa. Kuka nyt pystyy mitään järkevää lausunto antamaan kun uudistusten sisällöstä paljastetaan vain osa. Sama kun pyydettäisiin allekirjoitusta tyhjän paperin alareunaan. Silmät kiinni vain ja nimi paperiin - tätä meiltä nyt halutaan. Tuskin niitä kuntien lausuntoja kukaan edes lukee.

Miten ihmeessä tähän on tultu? Valtionvelkaa on jo 84 miljardia ja se vaan kasvaa. Onko niin, että Katainen ja Stubb petaavat itselleen suuria virkoja ja vaikutusvaltaa EU:ssa jakamalla sinne avokätisesti meidän rahojamme. Entäs EU-mepit. Kovapalkkaista väkeä. Olisiko heidänkin intressissään enemmän oman tulotason säilyttäminen kuin suomalaisten etujen ajaminen? Kovin on vähäistä uutisointi Brysselistä ollut viimeisen 5 vuoden aikana. Vaan eiköhän kohta ala tapahtua kun vaalit lähestyvät. Odotettavissa on, että istuvien meppien kannanottoja ja naamoja alkaa näkyä tihenevään tahtiin lähiaikoina kliimaksin sijoittuessa ensi kevääseen.

On todella turhauttavaa huomata, että niin monen politiikassa mukana pyörivän ihmisen motiivina on ensisijaisesti oma etu ja toissijaisesti kansan etu.   

 

 

 

 

 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: hallitus, uskottavuus, katainen, urpilainen

Vanhuspalvelulaista katastrofi

Torstai 30.8.2012 - Kaisa Juuso

Olen järkyttynyt.

Jos olen oikein ymmärtänyt niin uusi vanhuspalvelulaki suosittelee hoitajamitoitukseksi vähintään 0,5 eli pienempää kuin mikä jo nyt on yleisesti käytössä ainakin täällä merilapissa. Tämän perusteella siis voitaisiin irtisanoa muutama hoitaja sillä perusteella, että nykyinen mitoitus on suositusta suurempi!

Jutta Urpilainen ja Jyrki Katainen hehkuttivat kello 13.00 hallituksen tiedotustilaisuudessa kilpaa sitä, kuinka vanhustenhoito nyt paranee kun se itse asiassa huononee.

Tämän jälkeen on vaikea uskoa enää yhtään mitään näiden ministereiden sanomaa.

 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vanhuspalvelulaki, katastrofi, hallitus, vanhus, hoitaja

Jäitä hattuun kuntaliitosasiassa

Keskiviikko 29.8.2012 - Kaisa Juuso

Kuntaliitokset ovat puhuttaneet meitä jo pitkän aikaa. Keskustelu alkoi jo silloin kun keskusta oli päähallituspuolue ja jatkuu nyt kokoomusdemareiden johdolla. Tämä pitkään jatkunut "keskustelu" on johtanut siihen, että monet meistä pitävät kuntaliitoksia jo tosiasiana joita ei voi välttää.

Väärin - ei se näin ole vaikka tätä on meille ujutettu tuutin täydeltä jo pari vuotta. 

Syy tähän "keskusteluun" on rahan puute. Valtiolla ei ole enää rahaa tukea pieniä kuntia jotta nämä voisivat säilyttää lakisääteiset peruspalvelut kuten koulut ja terveydenhuollon. Mihin se raha on sitten kadonnut? Tämä ei liene kenellekään epäselvää enää. Kaksituhatta miljoonaa lähti vasta Espanjan pankeille ja muutama tuhat miljoonaa on mennyt jo sitä ennen. Vuosittain maksamme EU:lle satoja miljoonia euroja kaikenmaailman rakennerahastoihin joista EU sitten armeliaasti myöntää meille kolmasosan takaisin ns. aluetukina.

Hallituksemme on sitten ajatellut panna rikkaammat kunnat maksamaan köyhempien kuntien peruspalvelut. Vähän sama systeemi kuin mitä EU:ssa toteutetaan nyt eri maiden välillä.

Kuntaliitosten seurauksena minä näen lakkautettuja kouluja, lakkautettuja terveyskeskuksia ja neuvoloita, kuntien palvelujen supistamisia ja lisääntyvää eriarvoisuutta maalla ja kaupungeissa asuvien ihmisten välillä.  Tähän ei olla kuitenkaan vielä tultu. Seuraavat eduskuntavaalit käydään v. 2015 jolloin saamme uuden hallituksen. Jos Perussuomalaiset ovat tässä hallituksessa päähallituspuolueena saattaa edessä olla suuria muutoksia joten ei nielaista tätä kuntaliitossyöttiä vielä.  

Ongelmaan on olemassa muitakin ratkaisuja kuin se yksi ja ainoa jota meille nyt syötetään. Verotusta voidaan tarkistaa, EU-tukia voidaan neuvotella pienemmiksi (poistaa?) ja valtion työpaikkoja (esim. KELA) tuoda tänne pohjoiseen.

Joten - jäitä hattuun!  

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kuntaliitos, kuntaliitosselvitys, aivopesu, media, hallitus